Thông tin giới thiệu
  • Tốt nghiệp xuất sắc Khoa Văn - University of Sussex, Brighton, UK
  • Chứng chỉ  tiếng Anh quốc tế TEFL certificate
  • Giảng viên xuất sắc tại Talk Class và hơn 7 năm kinh nghiệm đứng lớp
  • Từng giảng dạy tại đại học FPT và nhiều trung tâm lớn tại Hà Nội
  • Đào tạo hơn 2000 học viên giao tiếp thành thạo sau khóa học

    Đăng ký khóa học

    captcha