Thông tin giới thiệu
  • Tốt nghiệp cử nhân Học viện Công nghệ Limerick ngành sản xuất và công nghệ âm nhạc
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TESOL, 120 hour
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

    Đăng ký khóa học

    captcha