Thông tin giới thiệu
  • Tốt nghiệp loại Giỏi trường đại học Hà Nội - chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
  • Đạt chứng chỉ tiếng Anh C1
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm tại Hà Nội

    Đăng ký khóa học

    captcha