TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETTING

19/03/2024
 • Xây dựng, tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing, các hoạt động Remarketing etc; đảm bảo KPI về số lượng và chất lượng Marketing Qualified Leads.
 • Làm việc trực tiếp với đội Sales để cung cấp insights giúp hoàn thiện quy trình Sales-Marketing và xây dựng các kênh thu hút Leads hiệu quả.
 • Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số, Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook)
 • Quản lý đội ngũ chuyên viên Digital, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Digital Marketing: xây dựng kế hoạch, ngân sách, nguồn lực, báo cáo kết quả, Giám sát vận hành, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, … theo chiến lược đã đề ra.
 • Báo cáo lên Giám đốc Về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số
 • Đảm bảo số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi, chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh digital
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan lập kế hoạch ngân sách cho Marketing theo từng giai đoạn.
 • Chủ động làm việc với đầu mối chủ đầu tư các dự án để thu thập thông tin và lập kế hoạch MKT cho các dự án tương ứng
 • Chủ động cập nhật kiến thức ngành nghề bằng cách tham dự các buổi hội thảo đào tạo; xem các ấn phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân, gia nhập vào tổ chức chuyên nghiệp của ngành nghề.
 • Xây dựng và hoàn thiện các quy trình theo chuyên môn của phòng

  Đăng ký khóa học

  captcha