Bạn Cường

Trước khi tham gia khóa học, tôi luôn gặp khó khăn với phát âm. Tuy nhiên, nhờ các bài học cụ thể và hướng dẫn chi tiết từ giáo viên tại Talk Class, giờ đây tôi có thể phát âm chính xác hơn và tự tin giao tiếp.

Xem thêm các feedback khác

    Đăng ký khóa học

    captcha