Bạn Minh Thơ

Cải thiện đáng kinh ngạc! Chỉ sau vài tuần theo học tại Talk Class, tôi đã cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt trong vốn từ vựng và khả năng giao tiếp tự nhiên. Các bài tập thực hành hàng tuần thực sự hiệu quả.

Xem thêm các feedback khác

    Đăng ký khóa học

    captcha