Bạn Hà My

Giáo trình của Talk Class thật sự ấn tượng. Mỗi bài học đều được thiết kế một cách khoa học, giúp tận dụng tối đa khả năng tiếp thu của học viên. Bài tập về nhà và tài liệu bổ trợ cũng rất hữu ích, giúp em tự học và ôn lại kiến thức một cách dễ dàng ạ.

Xem thêm các feedback khác

    Đăng ký khóa học

    captcha