Chị Huyền Trang

Điều tôi yêu mến nhất ở Talk Class chính là cộng đồng học viên. Việc được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người học khác thông qua các hoạt động ngoại khóa với người nước ngoài là điểm cộng lớn, giúp tôi không chỉ học hỏi về ngôn ngữ mà còn về văn hóa từ nhiều quốc gia.

Xem thêm các feedback khác

    Đăng ký khóa học

    captcha